| Welke gegevens moeten er op de verwijzing staan?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de verzekering is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Deze verwijzing moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

  • uw gegevens (naam, adres, geboortedatum en BSN nummer
  • datum van verwijzing, deze moet liggen vóór de datum van de eerste afspraak
  • de vermelding dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat
  • de door de huisarts vastgestelde of vermoede DSM IV stoornis
  • de reden voor verwijzing
  • naam, adres en zgn. AGB-code van de huisarts
  • de handtekening van de huisarts.

 

Nog niet alle huisartsen zijn van deze nieuwe, strengere eisen ten aanzien van de verwijsbrief op de hoogte. Om onnodige administratieve problemen te voorkomen wil ik u vragen uw huisarts zo nodig hierop te attenderen.

Gelieve deze verwijzing met bovengenoemde gegevens mee te nemen naar de eerste afspraak. Bij het ontbreken hiervan kan geen vergoeding plaatsvinden.

Als bij voorbaat duidelijk is dat de behandeling niet wordt vergoed, is de eerstelijnspsycholoog ook zonder verwijsbrief toegankelijk.