Kosten en vergoedingen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig én moet er sprake zijn van een zgn. DSM-stoornis die onder de verzekerde zorg valt.

In een paar gesprekken stel ik vast of er sprake is van een DSM-stoornis waarvan de behandeling voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking komt. Deze diagnostiekgesprekken vallen in alle gevallen onder de basisverzekering. Als er inderdaad sprake is van zo'n stoornis, vindt volledige vergoeding plaats als u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie ik een contract heb afgesloten. Als u verzekerd bent bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar wordt de behandeling grotendeels vergoed bij een naturapolis en bij de meeste verzekeraars helemaal bij een zuivere restitutiepolis. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel u vergoed krijgt of kijken op de website van de contractvrije psychologen. Ik heb overigens met de meeste (grote) zorgverzekeraars een contract afgesloten. Klik hier voor een overzicht.

De vergoeding valt onder het eigen risico van € 385,- of hoger als u een hoger eigen risico heeft afgesloten. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Mocht er toch geen sprake blijken van een stoornis die onder de verzekerde zorg valt, dan worden alleen die eerste gesprekken vergoed vanuit de basisverzekering. Ik kan u dan terugverwijzen naar de huisarts. U kunt er in overleg met mij ook voor kiezen om daarna toch bij mij verder te gaan. Deze vervolggesprekken dient u echter zelf te betalen. Hiervoor geldt een tarief van €124,16 per consult. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze consulten vanuit het aanvullende pakket. Vraag dit zelf na bij uw zorgverzekeraar.

U kunt zich ook zonder verwijzing van de huisarts aanmelden. Deze gesprekken betaalt u zelf. Soms worden ze dus vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw verzekeraar.

De consulten worden maandelijks gefactureerd aan uw zorgverzekeraar als ik een contract heb daarmee en rechtstreeks aan u als dat niet het geval is of in het geval van niet verzekerde zorg.

 

Wanneer wordt de hulp niet vergoed? Stoornissen, problemen en klachten die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering zijn:

  • Aanpassingsstoornissen
  • Verwerkings-/aanpassingsproblemen
  • Relatieproblemen
  • En een aantal andere stoornissen , zoals o.a. assertiviteitsproblemen, werkproblemen, psychosociale problemen vanwege een somatische aandoening.