Kosten en vergoedingen

Psychologische hulp in de Gegeneraliseerde Basis GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Volledige vergoeding vindt plaats als u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie ik een contract heb afgesloten. Als u verzekerd bent bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar wordt de behandeling grotendeels vergoed bij een naturapolis en bij de meeste verzekeraars helemaal bij een restitutiepolis. U kunt navragen bij uw zorgverzekeraar hoeveel u vergoed krijgt. Ik heb overigens met de meeste (grote) zorgverzekeraars een contract afgesloten. Klik hier voor een overzicht.

De vergoeding valt onder het eigen risico van € 385,- of hoger als u een hoger eigen risico heeft afgesloten. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig én moet er sprake zijn van een psychische stoornis.

In één à twee gesprekken stel ik vast of er inderdaad sprake is van een stoornis waarvan de behandeling voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking komt. Als dat zo is en u besluit een behandeling aan te gaan zal ik met u een behandeling in één van de producten 'kort', 'middel', 'intensief' of 'chronisch' starten. De keuze van de zwaarte van het traject hangt af van de ernst van de zorgvraag.

Mocht er ondanks de verwijzing toch geen sprake zijn van een stoornis die onder de verzekerde zorg valt, dan wordt het product 'onvolledig behandeltraject' gedeclareerd over de eerste 1 à 2 gesprekken. Ik verwijs u dan terug naar de huisarts. U kunt er in overleg met mij ook voor kiezen om daarna toch bij mij verder te gaan. Deze gesprekken dient u echter zelf te betalen. Hiervoor geldt een tarief van €110 per consult. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze consulten vanuit het aanvullende pakket. Vraag dit zelf na bij uw zorgverzekeraar.

De kosten voor verzekerde zorg kunnen pas nadat de behandeling is afgesloten gedeclareerd worden. Consulten die buiten vergoeding van de basisverzekering vallen worden maandelijks gefactureerd.

Wanneer wordt de hulp niet vergoed? Stoornissen, problemen en klachten die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering zijn:

  • Aanpassingsstoornissen
  • Verwerkings-/aanpassingsproblemen
  • Relatieproblemen
  • En een aantal andere stoornissen , zoals o.a. assertiviteitsproblemen, werkproblemen, psychosociale problemen vanwege een somatische aandoening.