Registraties en lidmaatschappen

Registraties

  • Gezondheidszorgpsycholoog, ingeschreven in het BIG-register van de Rijksoverheid (BIG = Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) onder nummer 69056727725
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • EMDR practitioner VEN
  • Registerpsycholoog NIP

 

Lidmaatschappen

 

AGB codes / KvK

  • AGB-code praktijk: 94000223
  • AGB-code zorgverlener: 94000289
  • Kamer van Koophandel: 30 261 305