Klachten

Wanneer u klachten heeft over de behandeling dan wil ik u vragen die in eerste instantie met mijzelf bespreken. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Als het niet lukt om er samen uit te komen, heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van externe klachtenbemiddeling. U kunt daarvoor contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de LVVP , waarbij ik ben aangesloten. U heeft ook de mogelijkheid een klacht over mijn beroepsmatig handelen in te dienen bij het College van Toezicht van het NIP of bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. U kunt uw klacht tevens voorleggen aan de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken, een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet.

Meer informatie over de klachten en geschillenregeling kunt u vinden op de website van de LVVP.