Tarieven

Op 1 januari 2022 is een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd in de GGZ. Dit heet het zorgprestatiemodel.  Het is onder andere gedaan om het systeem te vereenvoudigen, de factuur transparanter te maken en de administratieve last van behandelaren te verminderen. Het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties, zoals de naam het al zegt. Een prestatie is bijvoorbeeld een gesprek.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de meest vóórkomende prestaties en bijbehorende tarieven. Deze tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gelden als ik geen contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar. Als ik wel een contract heb met uw zorgverzekeraar zijn de tarieven een percentage van het maximale NZa-tarief, afhankelijk van wat ik met uw zorgverzekeraar heb afgesproken.

Verslaglegging, administratie en voorbereiding worden niet apart in rekening gebracht, maar zitten verdisconteerd in de tarieven.

Prestatiecode Naam en duur NZa tarief 2024
CO0432Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten€ 159,70
CO562Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten€ 183,44
CO0497Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten€ 135,89
CO0627Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten€ 161,46
OV0007Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II (max 15 minuten)€ 25,05
OV0008Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II (>15 minuten)€ 75,35
OV0012Niet - basispakketzorg consult€ 131,82
Niet nagekomen afspraak€ 75

Een diagnostiekgesprek duurt 45 of 60 minuten. Een behandelinggesprek duurt 45 minuten tenzij anders wordt afgesproken.

Voor de overige tarieven verwijs ik u naar de website van de overheid voor de zgn. Tariefbeschikking.

 

Afzeggen van een afspraak en tarief voor niet nagekomen afspraak

Mocht u een gemaakte afspraak niet kunnen nakomen, dan dient u die uiterlijk 24 uur voor de afspraak af te zeggen. Annuleert u niet of te laat dan breng ik de gereserveerde tijd aan u in rekening. Dit is ongeacht de reden van afzegging. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt €75.

 

Betalingsvoorwaarden

Op de rekeningen die u rechtstreeks van mij ontvangt zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics, het bedrijf waaraan de facturering is overgedragen, van toepassing. U vindt de betalingsvoorwaarden door hier te klikken.