Behandeling

U kunt zich telefonisch of via het aanmeldformulier aanmelden. Na de aanmelding volgen er één tot drie intakegesprekken. Bij deze gesprekken maken we met elkaar kennis  en kijken we of het ‘klikt’. Uiteraard bespreken we ook uw problemen en klachten en kijken we of ik kan bieden wat u vraagt. Op basis van de intake beoordeel ik of uw behandeling voor vergoeding door de zorgverzekering in aanmerking komt. Indien dit het geval is bespreek ik met u welke zorgproduct (kort, middel of intensief) u vergoed krijgt. Wanneer u niet voor verzekerde zorg in de Generalistische Basis GGZ in aanmerking komt en u de behandeling niet zelf kunt of wilt betalen, verwijs ik u terug naar uw huisarts.

In de eerste gesprekken maken we samen een inventarisatie van uw klachten en problemen en proberen we deze helder te krijgen. Daarbij proberen we duidelijk te krijgen welke oorzaken tot uw psychische problemen hebben geleid. Ook kijken we welke omstandigheden, gedrag en opvattingen ze in stand houden. Ik gebruik daarbij vragenlijsten. Uiteindelijk leidt dit tot een diagnose.

Ook bekijken we in de eerste gesprekken samen wat u met de therapie wilt bereiken. Misschien wilt u iets leren, of ergens van afkomen, iets verwerken of ergens duidelijkheid over krijgen. Misschien wel meerdere dingen – of iets heel anders. Als dat helder is kijken we samen of en hoe we daaraan kunnen werken. Omdat in beginsel sprake is van een kortdurend behandeltraject, is mijn therapie gericht op de aanpak van uw problemen en uw klachten in het hier en nu.  Naast de gesprekken geef ik soms huiswerkopdrachten. Ik werk veelal vanuit het referentiekader van de cognitieve therapie en de gedragstherapie. Uit onderzoek blijkt dit vaak de meest effectieve vorm van therapie te zijn. Daarnaast maak ik gebruik van EMDR, Imaginaire exposure, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en mindfulness.

De meeste mensen zijn na vier tot twaalf gesprekken in staat om op eigen kracht verder te kunnen. Een gesprek duurt in de regel drie kwartier. Blijkt dat het beter is dat u door een gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen, dan kijk ik met u graag naar de alternatieve mogelijkheden.