Dossier en privacy

Psychologen en psychotherapeuten zijn gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit betekent dat er niets over de cliënt of de inhoud van de gesprekken besproken mag worden met derden, tenzij de cliënt hiervoor expliciet en schriftelijk toestemming geeft.

De verwijzer, meestal de huisarts, wordt aan het begin en eind van de behandeling geïnformeerd, tenzij u daar bezwaar tegen heeft.

De praktijk heeft sinds 2020 een wettelijke bewaarplicht van cliëntgegevens van 20 jaar. Uw gegevens blijven in die periode veilig bewaard en zullen na 20 jaar worden vernietigd.

Ik verwerk gegevens van cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan. In mijn privacystatement kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat hierin opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Josephine André via info@ppja.nl of 06 - 549 28 388.

Privacystatement Psychologiepraktijk Josephine André